Belediyelerde Sıfır Atık

Belediyelerde Sıfır Atık

Belediyelerde Sıfır Atık

Sıfır Atık Sistemi, firma, kurum veya kuruluşların Sıfır Atık’a dahil olabilmesi için uygulaması gereken adımlardan oluşan 7 aşamalı yol haritasıdır.

BELEDİYE SIFIR ATIK SİSTEMİ KURULUMU AŞAMALARI

1 – Odak Noktalarının Belirlenmesi
Belediye sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasından, etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasından, izlenmesinden, bilgi akışının sağlanmasından, raporlama yapılmasından sorumlu olacak kişiler belirlenir. Bunlar sıfır atık yonetimini sağlayacak ekibin başında olacak kişilerdir.
2 – Mevcut Durum Tespiti
Sıfır Atık Yönetim Sistemini Belediyelerde uygularken, öncelikle atıklar konusunda ne durumda olduğunuzu belirlemeniz, mevcut durumunuzu analiz etmeniz, ilerlerken size kolaylık sağlayacaktır.
3 – Planlama
Bu aşamada, mevcut durum esas alınarak kuruma özgü termin planı hazırlanır.
4 – İhtiyaçların Belirlenmesi ve Temin
Sıfır Atık Sistemi kurumda uygulanırken, Belediyede ki her birim dikkate alınarak (ofisler, yemekhane, sınıf, revir gibi) ihtiyaç duyulacak tüm ekipmanlar belirlenir, listelenir ve uygulamaya geçilmeden önce temin edilir.
5 – Eğitim – Bilinçlendirme
Ekipmanların temini tamamlandıktan sonra, uygulamaya geçilmeden önce hedef kitlelere yönelik uygulamalı eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılır.
6 – Uygulama
Temin edilen biriktirme ekipmanları personellerin kolayca ulaşabileceği noktalara, uygun aralıklarla yerleştirilir. Ekipmanlara göre tasarlanmış bilgilendirme afişleri, ekipmanların üstüne, kolayca görülebilecek şekilde asılır. Biriktirme ekipmanı ve tanıtım materyallerinde renk skalasına dikkat edilmelidir.
7 – Raporlama
Bu aşamada uygulamanın etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla çalışma ekibi tarafından izleme yapılır ve varsa uygulamanın aksayan yönleri, eksiklikler veya geliştirilecek taraflar tespit edilir, önlemler alınır.

belediyelerde sıfır atık, belediyelerde sıfır atık kurulu, belediye sıfır atık sistemi, belediye sıfır atık kutusu, belediye sıfır atık kutuları, belediye sıfır atık projesi, belediye sıfır atık harekatı, sıfır atık belediye, belediyelerde sıfır atık kutuları, belediye sıfır atık sistemi, belediye sıfır atık herakatı, belediye sıfır atık

Share this post


Powered by sifiratikkutulari.com