Sıfır Atık Projesi

Sıfır Atık Projesi

Sıfır Atık Projesi

Sıfır Atık Nedir ? 

Sıfır Atık konusunu ele almadan önce “Sıfır Atık Nedir” sorusunu cevaplayarak başlayabiliriz. “Sıfır Atık”; kaynakların verimli kullanılması ile birlikte israfın önlenmesini, atık oluşumunun önlenmesi veya azaltılması ile birlikte atık oluştuğu durumda kaynağında ayrı toplanarak geri kazanımının sağlanmasını kapsayan bir atık yönetim felsefesidir.

Dünya nüfusundaki yüksek ivmeli artış ile birlikte sanayi ve ekonominin de gelişmesi beraberinde tüketimi artırmış, bu durum sınırlı kaynaklarımıza olan ihtiyacı da artırmış ve doğal kaynaklarımızı daha verimli kullanma ihtiyacımız doğmuştur. Atıkların bilinçli bir şekilde yönetilmesi kaçınılmaz olduğundan, geri dönüşüm ve geri kazanım olmaksızın bertaraf edilen atıklar, hem çevresel boyutta hem de enerji kaynağı kayıpları anlamında dünyamızı tehdit etmektedir.

Sıfır Atık Projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda uygulanmasının akabinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde de hayata geçirilmiş ve 26.09.2017 tarihinde gerçekleştirilen Sıfır Atık Projesi Tanıtım Toplantısı ile tüm Türkiye’de uygulanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

Ankara’da başlanan Sıfır Atık Projesinin, 2023 yılına kadar aşamalı olarak tüm Türkiye’de hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Sıfır Atık Projenin hayata geçirileceği alanlar;

 • Kamu kurum/kuruluşları
 • Alışveriş merkezleri
 • Hastaneler
 • Eğitim kurumları
 • Eğlenme ve dinlenme tesisleri
 • Büyük iş yerleri

Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı

Sıfır Atık Nedir sorusu yanıtlandığında göre Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı’ndan bahsedilebilir. Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2018 yılından 2023 yılına kadar uygulanacak olan eylem ve stratejileri içeren sıfır atık yönetimi için yol haritası çizen bir plandır.

Sıfır Atık Sistemi Nasıl Kurulur ?
Sıfır atık projesini hayata geçirmek isteyen kurumlar, sıfır atık el kitabı veya sıfır atık projesi başvuru formunun nereden temin edileceğine dair bilgi sahibi olmak isteyebilir. Bu durumda öncelikle T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu Sıfır Atık Sistemi Nasıl Kurulur? başlıklı kaynaktan sistem ve yol haritası hakkında bilgi alınabilir.

Bir kurumda sıfır atık yönetim modeli oluşturulurken öncelikle belirlenen 7 aşamalı yol haritası izlenir. Bu aşamalar sırasıyla şu şekildedir:

Odak noktalarının belirlenmesi
Mevcut durum tespiti
Planlama
İhtiyaçların belirlenmesi ve temin
Eğitim ve Bilinçlendirme
Uygulama
Raporlama

Sıfır Atık Projesi kapsamında kurumların biriktirme ekipmanlarında ve bilgilendirme afişlerinde atıklarının türlerine göre kullanabilecekleri renk skalası şu şekildedir:

 • Kâğıt-karton atıkları için mavi,
 • Plastik atıklar için sarı,
 • Cam atıklar için yeşil,
 • Metal atıklar için gri,
 • Geri dönüşümü mümkün olmayan atıklar için siyah,
 • Tehlikeli atıklar ve elektronik atıklar için şeffaf,
 • Organik atıklar için kahverengi,
 • Ekmek artıkları için mor,
 • Yemek artıkları için beyaz renk
 • Tıbbi atıklar için, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında poşetlerde kırmızı, kova ve konteynerlerde turuncu rengin kullanılması zorunlu kılınmıştır.

Share this post


Powered by sifiratikkutulari.com